Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  17.05.2019 16:08:01
Дата здійснення дії: 17.05.2019
Вид інформації:  Публічна безвідклична пропозиція (оферта)
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Київоблагрообладнання"
Код за ЄДРПОУ:  00913982
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство «Київоблагрообладнання» (ідентифікаційний код юридичної особи 00913982) повідомляє, що 17 травня 2019 року отримало від громадянина України Лося Павла Євгеновича публічну безвідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів - власників акцій   

Власний сайт, на якому розміщена ця інформація - http://oblagro.com.ua

 

 

Публічна безвідклична пропозиція для всіх акціонерів - власників акцій ПрАТ «КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ» (код за ЄДРПОУ 00913982), далі – Товариство, про придбання належних їм акцій (оферта)

 

Відомості про особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй, стала прямо власником контрольного пакета акцій Товариства:

1) ім'я - Лось Павло Євгенович;

реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2419203112;

місце проживання – 03058, м. Київ, вул. Слов’янська, 28, кв. 50;

кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних особі – 1 061 840 штук іменних простих акцій;

контактні дані особи – тел. 050-6556831, адреса електронної пошти patkoagro@ukr.net.

 

2) ім'я - Зайцев Сергій Олександрович;

реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2502402976;

місце проживання - 03058, м. Київ, Голосіївський проспект, 100/2, кв. 235;

кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних особі – 1 059 560 штук іменних простих акцій;

контактні дані особи – тел. 050-6556831, адреса електронної пошти patkoagro@ukr.net.

 

3) ім'я - Мороз Андрій Леонідович;

реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2420603015;

місце проживання - 02098, м. Київ, вул. Дніпровська набережна,13, кв. 147;

кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних особі – 1 059 560 штук іменних простих акцій;

контактні дані особи – тел. 050-6556831, адреса електронної пошти patkoagro@ukr.net.

 

Інформація щодо афілійованих осіб не розкривається, оскільки станом на дату повідомлення афілійованим особам зазначених фізичних осіб не належали акції Товариства.

 

2. Відомості про особу, відповідальну за реалізацію норм, передбачених статтею 65 Закону України «Про акціонерні товариства», на підставі договору про спільні дії та про вчинення правочинів в інтересах групи осіб, що діють спільно № 1 від 18 квітня 2019 року:

ім'я - Лось Павло Євгенович;

реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2419203112;

місце проживання – 03058, м. Київ, вул. Слов’янська, 28, кв. 50;

контактні дані особи – тел. 050-6556831, адреса електронної пошти patkoagro@ukr.net.

 

3. Ціна придбання акцій та порядок її визначення:

Ціна придбання акцій: 16,00 грн. (шістнадцять гривень 00 копійок) за 1 (одну) просту іменну акцію. Порядок визначення ціни придбання акцій: ціна придбання акцій визначена у порядку, встановленому частиною п'ятою статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: ринкова вартість акцій товариства, визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 цього Закону станом на 17.04.2019 - останній робочий день, що передує дню (18.04.2019) набуття заявником вимоги домінуючого пакета акцій ПрАТ «КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ».

Ринкова вартість акцій ПрАТ «КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ» визначена суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «Оцінка і консультації» станом на 17.04.2019 року у розмірі 15,925 грн. (п’ятнадцять цілих і дев’ятсот двадцять п’ять сотих гривень) за 1 (одну) просту іменну акцію.

На підставі частини другої статті 65 та частини третьої статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» ринкова вартість акцій ПрАТ «КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ» затверджена рішенням Наглядової ради ПрАТ «КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ» (Протокол № 5 від 16.05.2019р.) у розмірі 16,00 грн. (шістнадцять гривень 00 копійок) за 1 (одну) просту іменну акцію.

Інформацію про ціну придбання акцій було отримано відповідальною особою - Лосем Павлом Євгеновичем від Наглядової ради ПрАТ «КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ» 16.05.2019р.

 

4. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання акцій відповідно до частини шостої статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства): 10 робочих днів з дати надходження оферти шляхом направлення відповідного повідомлення у наступні способи:

- електронною поштою на e-mail: patkoagro@ukr.net;

- на поштову адресу ПрАТ «КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ»: 08132, Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, буд.13А;

- особисто за адресою 08132, Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, буд. 13А.

Повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій складається у довільній формі та має містити відомості про:

1) ідентифікаційні дані акціонера: прізвище, ім'я, по-батькові (повне найменування для юридичних осіб), адреса реєстрації (місцезнаходження), ідентифікаційний номер (код за ЄДРПОУ) (ідентифікаційні дані нерезидентів зазначаються також англійською мовою);

2) кількість акцій Товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), що належать такому акціонеру;

3) реквізити рахунку у цінних паперах акціонера;

4) реквізити банківського рахунку для перерахування грошових коштів в якості оплати за прості іменні акції;

5) номер контактного телефону.

До повідомлення додається копія паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податків, засвідчені підписом акціонера (для акціонера – фізичної особи).

 

5. Порядок оплати акцій, що придбаваються: Придбання простих іменних акцій ПрАТ «КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ» буде здійснюватися шляхом укладення в письмовій формі договору купівлі-продажу акцій між відповідальною особою - Лосем Павлом Євгеновичем та акціонером, який прийняв пропозицію про придбання акцій протягом 30 (тридцяти) днів з дня закінчення строку, зазначеного в п. 4 цієї оферти.

Для укладення вказаного договору акціонери, які прийняли пропозицію про придбання акцій, для реалізації своїх прав, передбачених ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства», повинні мати укладені ними договори з депозитарною установою, в якій вони мають рахунок у цінних паперах, актуалізувати свої дані в анкеті цього рахунку та отримати виписку з цього рахунку, що підтверджує наявність у акціонера прав на відповідні акції. В межах реалізації цієї оферти акціонери можуть здійснити продаж тих акцій, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження).

Протягом 30 днів з дня закінчення строку, вказаного в п. 4 цієї оферти, власник контрольного пакету акцій ПрАТ «КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ» Лось Павло Євгенович повинен сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію про придбання акцій, вартість їх акцій, виходячи із зазначеної в п. 3 цієї оферти, ціни придбання.

Перерахування акціонеру коштів за акції здійснюється на рахунки, зазначені у відповідному договорі купівлі-продажу акцій. Також, протягом 30 днів дня закінчення строку, вказаного в п. 4 цієї оферти, акціонер, який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття власником контрольного пакету акцій ПрАТ «КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ» Лосем Павлом Євгеновичем права власності на його акції.

Набуття права власності на акції за результатами таких дій здійснюються в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

 

6. Спосіб (способи) оплати акцій, що придбаваються: Оплата вартості акцій буде здійснюватися виключно грошовими коштами.

 

 

 

Відповідальна особа – заявник вимоги П.Є. Лось

 

17.05.2019