Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  21.06.2019 16:24:02
Дата здійснення дії: 21.06.2019
Вид інформації:  Публічна безвідклична вимога
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Київоблагрообладнання"
Код за ЄДРПОУ:  00913982
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ»(ідентифікаційний код юридичної особи – 00913982, місцезнаходження: 08132, Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, буд.13А) відповідно до вимог пунктів 6 та 8 розділу Х Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. №2826 (із змінами) (далі – Положення 2826), повідомляє про отримання 20.06.2019 року від Лося Павла Євгеновича в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ» (далі – Вимога).

Відповідно до пунктів 6 та 8 розділу Х Положення 2826 ПрАТ «КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ» розкриває наступну інформацію:

 

І. Вимога від Лося Павла Євгеновича:

«Публічна безвідклична вимога про придбання акцій в усіх власників акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ»

(код за ЄДРПОУ 00913982)

(далі – Вимога)

1. Відомості про

заявника вимоги - уповноважену особу, якщо рішення про подання до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ» (далі – Товариство) публічної безвідкличної вимоги було прийняте особами, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій (особами, що діють спільно), та

кожну з осіб, що діяли спільно під час набуття домінуючого контрольного пакета акцій, та

кожну з афілійованих осіб власників акцій Товариства, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства (осіб, що діють спільно) (якщо на дату вимоги такі афілійовані особи володіли акціями Товариства):

1.1.реквізити договору, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства (щодо спільних дій) та визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій Товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно: договір про спільні дії та про вчинення правочинів в інтересах групи осіб, що діють спільно № 1від 18 квітня 2019 року;

1.2.заявника Вимоги - Уповноважену особу (особа, уповноважена сторонами договору, зазначеного у п. 1.1 цієї Вимоги, на вчинення правочинів щодо набуття акцій Товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно, та виступатиме суб’єктом реалізації прав, передбачених статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»):

прізвище, ім’я та по батькові особи згідно з паспортом: Лось Павло Євгенович;

населений пункт місця проживання: м. Київ;

реєстраційний номер облікової картки платника податків: [не підлягає розкриттю]*.

1.3. кожну з осіб, що діяли спільно під час набуття домінуючого контрольного пакета акцій:

1) прізвище, ім’я та по батькові особи згідно з паспортом: Лось Павло Євгенович;

населений пункт місця проживання: м. Київ;

реєстраційний номер облікової картки платника податків: [не підлягає розкриттю]*;

кількість акцій Товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, та розмір її частки в статутному капіталі Товариства: 1 061840 (один мільйон шістдесят одна тисячавісімсот сорок) штук, що становить 33,1825% статутного капіталу Товариства;

інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах):

повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «НВП «МАГІСТР»;

місцезнаходження: 04655, м. Київ, вул. Полярна, 20, літ. А, поверх 1, оф. №6;

код за ЄДРПОУ: 34045290;

реквізити рахунку у цінних паперах: 402982-UA10043922;

 

2) прізвище, ім’я та по батькові особи згідно з паспортом: Зайцев Сергій Олександрович;

населений пункт місця проживання: м. Київ;

реєстраційний номер облікової картки платника податків:[не підлягає розкриттю]*;

кількість акцій Товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, та розмір її частки в статутному капіталі Товариства: 1059560 (один мільйон п’ятдесят дев’ять тисяч п’ятсот шістдесят) штук, що становить 33,11125% статутного капіталу Товариства;

для 1059500 (одного мільйонап’ятдесяти дев’яти тисяч п’ятсот) акцій інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах):

повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНТАЙМ»;

місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 57-Б;

код за ЄДРПОУ: 35893230;

реквізити рахунку у цінних паперах: 402479-UA10028638;

для 60 (шістдесяти) акцій інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи(повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах):

повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «НВП «МАГІСТР»;

місцезнаходження: 04655, м. Київ, вул. Полярна, 20, літ. А, поверх 1, оф. №6;

код за ЄДРПОУ: 34045290;

реквізити рахунку у цінних паперах: 402982-UA10043923;

 

3) прізвище, ім’я та по батькові особи згідно з паспортом: Мороз Андрій Леонідович;

населений пункт місця проживання: м. Київ;

реєстраційний номер облікової картки платника: [не підлягає розкриттю]*;

кількість акцій Товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, та розмір її частки в статутному капіталі Товариства: 1059560 (один мільйон п’ятдесят дев’ять тисяч п’ятсот шістдесят) штук, що становить 33,11125% статутного капіталу Товариства;

інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах):

повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «НВП «МАГІСТР»;

місцезнаходження: 04655, м. Київ, вул. Полярна, 20, літ. А, поверх 1, оф. №6;

код за ЄДРПОУ: 34045290;

реквізити рахунку у цінних паперах: 402982-UA10043921;

 

1.4.контактні дані (для всіх осіб, зазначених вище):

контактні особи (повне ім’я та посада): Лось Павло Євгенович, голова Наглядової ради ПрАТ «КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ»;

телефон/факс: (04598) 5-19-61;

електронна пошта:patkoagro@ukr.net;

адреса для листування: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 13а, 08132;

1.5. кожну з афілійованих осіб особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства: не розкривається оскільки на дату вимоги афілійовані особи ані заявника вимоги ані осіб, які діють спільно з ним, не володіли акціями Товариства;

1.6. дату подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства: 19.04.2019повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства подано до Товариства та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

2.Кількість акцій Товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі (особам, що діють спільно) після набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, та розмір її частки в статутному капіталі Товариства: 3 180 960 (три мільйони сто вісімдесят тисяч дев’ятсот шістдесят) штук, що становить 99,405% статутного капіталу Товариства.

3. Відомості про акціонерне товариство:

1) повне найменування відповідно до установчих документів: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ»;

2) код за ЄДРПОУ: 00913982;

3) місцезнаходження: 08132, Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, буд. 13А;

4) номінальна вартість однієї простої акції товариства: 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п’ять копійок);

5) загальна кількість простих акцій товариства: 3 200 000 (три мільйона двісті тисяч) шт.;

6) код ISIN випуску простих акцій товариства: UA4000071526.

 

4. Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах заявника Вимоги, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (реквізити рахунку у цінних паперах, на який буде здійснюватися переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників):

повне найменування депозитарної установи: Товариство з обмеженою відповідальністю «НВП «МАГІСТР»;

місцезнаходження депозитарної установи: 04655, м. Київ, вул. Полярна, 20, літ. А, поверх 1, оф. №6;

код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 34045290;

реквізити рахунку у цінних паперах: 402982-UA10043922;

власник рахунку у цінних паперах: Лось Павло Євгенович.

 

5. Відомості про ціну придбання акцій із зазначенням, що оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі, а також порядок визначення такої ціни:

5.1. Спосіб (способи) оплати акцій, що придбаваються: оплата вартості акцій буде здійснюватися виключно грошовими коштами.

5.2. Ціна придбання акцій та порядок її визначення:

ціна придбання акцій: 16,00 грн. (шістнадцять гривень 00 копійок) за 1 (одну) просту іменну акцію;

порядок визначення ціни придбання акцій: ціна придбання акцій визначена у порядку, встановленому частиною п'ятою статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: ринкова вартість акцій товариства, визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 цього Закону станом на 17.04.2019 - останній робочий день, що передує дню  набуття заявником вимоги домінуючого пакета акцій ПрАТ «КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ»(18.04.2019). Ринкова вартість акцій Товариства визначена суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «Оцінка і консультації» станом на 17.04.2019 року у розмірі 15,925 грн. (п’ятнадцять цілих і дев’ятсот двадцять п’ять сотих гривень) за 1 (одну) просту іменну акцію. На підставі частини другої статті 65 та частини третьої статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» ринкова вартість акцій Товариства затверджена рішенням Наглядової ради ПрАТ «КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ» (Протокол № 5 від 16.05.2019р.) у розмірі 16,00 грн. (шістнадцять гривень 00 копійок) за 1 (одну) просту іменну акцію.

 

6. Відомості про банківську установу, в якій заявником Вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) відповідно до частини дев'ятої статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»:

повне найменування банківської установи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»;

скорочене найменування банківської установи: АТ «АБ «РАДАБАНК»;

ідентифікаційний код юридичної особи: 21322127;

місцезнаходження банківської установи: 49069, м.Дніпро, пр. О. Поля, 46;

телефон: +38 (0562) 38-76-60;

інші відомості, включаючи інформацію про відділення банку та їх адреси, зазначені на офіційному сайті банківської установи: http://www.radabank.com.ua.

 

7. Відомості про порядок реалізації Вимоги уповноваженою особою:

7.1. Порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації акціонерам:

7.1.1. Разом з поданням Товариству публічної безвідкличної вимоги заявник Вимоги надсилає Товариству копію договору, укладеного між заявником Вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) відповідно до вимог ч. 9 ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства».

Публічна безвідклична вимога розміщується Товариством на своєму веб-сайті http://oblagro.com.ua/ та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів протягом наступного робочого дня з дня її отримання Товариством.

Протягом наступного робочого дня з дня отримання Товариством публічної безвідкличної вимоги засвідчена Товариством копія такої вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником Вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), надсилається Товариством до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Центрального депозитарію цінних паперів. До Центрального депозитарію цінних паперів разом з вищезазначеними документами надсилається також розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів/переліку акціонерів товариства, складеного та оформленого відповідно до вимог чинного законодавства та внутрішніх документів Центрального депозитарію цінних паперів.

7.1.2. Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України:

1) наступного робочого дня з дати отримання від Товариства засвідченої Товариством копії публічної безвідкличної вимоги:

встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями Товариства;

надає депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються акції Товариства, копію публічної безвідкличної вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником Вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу);

розміщує публічну безвідкличну вимогу на своєму веб-сайті https://csd.ua/;

2) протягом трьох робочих днів з дати отримання від Товариства засвідченої Товариством копії публічної безвідкличної вимоги складає перелік акціонерів Товариства та надсилає його Товариству.

7.1.3. Товариство протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язане:

1) надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію публічної безвідкличної вимоги. Товариство зобов’язане надати акціонеру на його вимогу засвідчену Товариством копію надісланої публічної безвідкличної вимоги, а також реквізити банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізити такого рахунка;

2) скласти список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті заявником вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, а також надати такий список банківській установі АТ «АБ «РАДАБАНК», в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу). Зазначений список складається Товариством на підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до п. 7.1.2. цієї Вимоги.

Товариство протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копії публічної безвідкличної вимоги повідомляє про це заявника Вимоги із зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і придбаватимуться.Копія публічної безвідкличної вимоги також подається заявником Вимоги до депозитарної установи, в якій відкрито його рахунок у цінних паперах.

7.1.4. У разі якщо на акції Товариства, які придбаваються, накладено обмеження (обтяження), депозитарна установа (депозитарні установи) має (мають) протягом трьох робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів розпорядження про складання переліку акціонерів Товариства надати Товариству завірені нею копії документів, на підставі яких встановлено обмеження (обтяження), яке накладено на акції, що придбаваються.

Зазначена інформація протягом двох робочих днів передається Товариством заявнику Вимоги для подальшого її надання заявником Вимоги нотаріусу під час встановлення обмеження (обтяження) відповідно до частини шістнадцятої статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства».

Заявник Вимоги надсилає копію публічної безвідкличної вимоги особі, в інтересах якої встановлено обмеження (обтяження), та/або особам, якими встановлено обмеження (обтяження), не пізніше дати встановлення нотаріусом обтяження (обмеження).

 

7.2.Порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаваються акції під час реалізації Вимоги:

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 1 розділу VI «Положення про провадження депозитарної діяльності», затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 № 735, у випадку складання реєстру з метою реалізації вимог статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», датою обліку вважається дата операційного дня, наступного за днем приймання Центральним депозитарієм до виконання розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів/переліку акціонерів товариства. 
Таке розпорядження Товариство надає разом із засвідченими копіями Вимоги та договору про відкриття рахунка умовного зберігання (ескроу) в порядку, зазначеному в п. 7.1.1. цієї Вимоги.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, протягом трьох робочих днів з дати отримання від Товариства засвідченої Товариством копії публічної безвідкличної вимоги та документів, зазначених у п. 7.1.1. цієї Вимоги, складає перелік акціонерів Товариства та надсилає його Товариству.

 

7.3.Строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються:

Після надсилання інформації відповідно до п. 7.1 цієї Вимоги та забезпечення встановлення обмеження (обтяження) відповідно до частини шістнадцятої статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» (за необхідності) заявник Вимоги переказує грошові суми за акції, що придбаваються, у наведеному нижче порядку, та інформує про це Товариство.

Заявник вимоги сплачує ціну акцій акціонерам шляхом перерахування грошових сум банківській установі АТ «АБ «РАДАБАНК», в якій заявником Вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), бенефіціарами якого є акціонери, у яких придбаваються акції (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).

Банківська установа АТ «АБ «РАДАБАНК», в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), протягом трьох років зобов’язана здійснювати перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), на зазначені ними рахунки у банківських установах або здійснювати виплату відповідних коштів готівкою.

Перерахування всього обсягу грошових сум є належним виконанням Заявником вимоги зобов’язання щодо оплати акцій, що придбаваються.

Товариство зобов’язане протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування грошових сум за акції, що придбаваються, повідомити про це Центральний депозитарій цінних паперів.

 

7.4.Порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на акції:

Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання від Товариства інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що придбаваються заявником Вимоги, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до п. 7.1.2. цієї Вимоги, та забезпечує переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників на рахунок заявника Вимоги.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до п. 7.1.2. цієї Вимоги, у разі неотримання від Товариства інформації про те, що заявник вимоги надав документи, що підтверджують оплату акцій, які придбаваються, протягом одного робочого дня після 90 календарних днів з дня отримання Центральним депозитарієм від Товариства публічної безвідкличної вимоги.

 

7.5.Порядок та форма оплати акцій:

Акціонери, акції яких придбаваються (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), для одержання коштів з рахунка умовного зберігання (ескроу) мають звернутися до банківської установи АТ «АБ «РАДАБАНК» (її відділення), інформація про яку наведена у пункті 5 цієї Вимоги.
Для здійснення виплати (перерахування) банківською установою АТ «АБ «РАДАБАНК» акціонеру грошових коштів, акціонер (уповноважений представник акціонера) надає в банківську установу наступні документи:

- паспорт, або інший документ, що посвідчує особу (з інформацією про прізвище, ім'я, по батькові, серію, номер, найменування або код органу, що видав документ, дату видачі);

- документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або паспорт, у якому контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, якщо до паспорта не внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- представник юридичної особи має також подати документи, що підтверджують його повноваження;

- заяву на виплату (перерахування) коштів;

- інші документи на вимогу банківської установи, для здійснення належної ідентифікації та верифікації особи.

Після встановлення особи акціонера (його спадкоємця чи правонаступника або іншої особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів) та перевірки наявності в нього права на одержання коштів (згідно із списком осіб, складеним відповідно до п. 7.1.4. цієї Вимоги, а для спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів, - також згідно з документами, що підтверджують їх правомочність) банківська установа АТ «АБ «РАДАБАНК», що здійснює обслуговування рахунка умовного зберігання (ескроу), здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їхню вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.

Заяви на виплату (перерахування) акціонерам грошових коштів розглядаються банківською установою АТ «АБ «РАДАБАНК» у строк, що не перевищує п’яти банківських днів(подивитись який строк буде вказано у договорі або уточнити в банку при підписанні договору). 

 

7.6.Порядок компенсації витрат, що пов’язані з реалізацією Вимоги.

Витрати, пов’язані з реалізацією Вимоги, компенсуються за рахунок Заявника вимоги.
Зокрема, всі витрати, пов’язані з відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання (ескроу), несе Заявник вимоги. Банк не має права здійснювати будь-які утримання з коштів, що виплачуються акціонерам (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).


*Інформація не підлягає розміщенню на веб-сайті акціонерного товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дата   19/06/2019

Заявник Вимоги                               Підпис                             Лось П.Є.»

 

 

ІІ. Дата відправлення засвідченої копії Вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником Вимоги та банківською установою, до Центрального депозитарію цінних паперів: 20/06/2019

 

ІІІ. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена Вимога: http://oblagro.com.ua/