Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  19.04.2019 11:18:02
Дата здійснення дії: 19.04.2019
Вид інформації:  Інформація / повідомлення про набуття права власності на контрольний / значний контрольний / домінуючий контрольний пакет акцій
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Київоблагрообладнання"
Код за ЄДРПОУ:  00913982
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ» (далі – Товариство), на виконання вимог статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє, що 19 квітня 2019 року Товариством отримано від Лося Павла Євгеновича інформаціюпро набуття контрольного пакета акцій Товаристванаступного змісту: «Відповідно до частини другої статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства», я, громадянин України Лось Павло Євгенович (адреса місця проживання: [не підлягає розкриттю]) на підставі договору про спільні дії та про вчинення правочинів в інтересах групи осіб, що діють спільно № 1від 18 квітня 2019 року, повідомляю про набуття 18 квітня 2019 року контрольного пакета акцій у кількості 3 180 960 (три мільйони сто вісімдесят тисяч дев’ятсот шістдесят) штук, що становить 99,405% статутного капіталу Приватного акціонерного товариства "КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ" (код за ЄДРПОУ 00913982).

До набуття контрольного пакета акцій товариства групою осіб, що діють спільно, мені належало 1061840 штук акцій, що становить 33,1825 % статутного капіталу товариства.

Іншим особами, які діють спільно зі мною, належить на дату набуття контрольного пакета акцій:

Зайцеву Сергію Олександровичу – 1059560 штук акцій, що становить 33,11125% статутного капіталу товариства;

Морозу Андрію Леонідовичу – 1059560 штук акцій, що становить 33,11125% статутного капіталу товариства.

Інформація про найвищу ціну, за якою мною та / або особами, що діють спільно зі мною, придбавалися акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття контрольного пакета акцій включно з днем набуття, та дати набуття контрольного пакета, відсутня, оскільки ані мною, ані особами, що діють спільно зі мною, протягом зазначеного періоду акції товариства не придбавались.»

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена цяінформація: http://oblagro.com.ua/.