Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  19.04.2019 11:20:01
Дата здійснення дії: 19.04.2019
Вид інформації:  Інформація / повідомлення про набуття права власності на контрольний / значний контрольний / домінуючий контрольний пакет акцій
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Київоблагрообладнання"
Код за ЄДРПОУ:  00913982
Текст повідомлення: 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ» (далі – Товариство), на виконання вимог статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє, що 19 квітня 2019 року Товариством отримано від Лося Павла Євгеновича повідомленняпро набуття ним права власності на домінуючий контрольний пакет акцій Товариства наступного змісту:

«Відповідно до частини першої статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», я, громадянин України Лось Павло Євгенович (адреса місця проживання: [не підлягає розкриттю]) на підставі договору про спільні дії та про вчинення правочинів в інтересах групи осіб, що діють спільно № 1 від 18 квітня 2019 року, повідомляю про набуття домінуючого контрольного пакета акцій у кількості 3 180 960 (три мільйони сто вісімдесят тисяч дев’ятсот шістдесят) штук, що становить 99,405% статутного капіталу Приватного акціонерного товариства "КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ" (код за ЄДРПОУ 00913982) (далі – Товариство).

Договором про спільні дії та про вчинення правочинів в інтересах групи осіб, що діють спільно № 1від 18 квітня 2019 року визначено мене,Лося ПавлаЄвгеновича, стороною договору, яка уповноважена його Сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій Товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно (Уповноважена особа), та виступатиме суб’єктом реалізації прав, передбачених статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства».

До набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства групою осіб, що діють спільно, мені належало 1061840 штук акцій, що становить 33,1825 % статутного капіталу Товариства.

 

Структура власності 
особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій Приватного акціонерного товариства "КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ" станом на 18 квітня 2019 року

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій

Участь особи в товаристві, %

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб)

Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства

пряма

опосеред-кована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Лось Павло Євгенович

ФО

2*

33,1825

0

33.1825

-

1061840

2

Зайцев Сергій Олександрович

ФО

2

33,11125

0

33.11125

-

1059560

3

Мороз Андрій Леонідович

ФО

2

33,11125

0

33.11125

-

1059560

 

Інформація щодо афілійованих осіб не розкривається, оскільки станом на дату повідомлення афілійованим особам зазначених фізичних осіб не належали акції Товариства.

Найвища ціна акції, за якою мною або третіми особами, що діють спільно зі мною, придбавались акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття, не зазначається, оскільки зазначена дія протягом вказаного періоду не відбувалась.

Найвища ціна, за якою мною або третіми особами, що діють спільно зі мною, опосередковано набули право власності на акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття мною домінуючого контрольного пакета акцій товариства включно з датою набуття, за умови що вартість акцій Товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи, не зазначається, оскільки зазначені дії протягом вказаного періоду не відбувались.

Дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства –18 квітня 2019 року.

Відомості про депозитарну установу:

1) повне найменування депозитарної установи:Товариство з обмеженою відповідальністю «НВП «МАГІСТР»;

2) місцезнаходження депозитарної установи:04655, м. Київ, вул. Полярна, 20, літ. А, поверх 1, оф. №6;

3) код за ЄДРПОУ депозитарної установи:34045290;

4) реквізити рахунку у цінних паперах:402982-UA10043922;

5) власник рахунку у цінних паперах:Лось Павло Євгенович.

Кількість акцій, що належала третім особам до набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, складає 2 119 120 штук.

 

Додаток: паперова копія договорупро спільні дії тапро вчинення правочинів в інтересах групи осіб, що діють спільно № 1від 18 квітня 2019 року.

 

 

19.04.2019Підпис                                  П.Є.Лось»

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщене це повідомлення: http://oblagro.com.ua/.