Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 18.04.2013
Дата публікації 19.04.2013 10:13:10
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Київоблагрообладнання "
Юридична адреса* Київська область, Києво - Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська 13-а
Керівник* Шатохін Володимир Васильович - Генеральний директор. Тел: 0459851961
E-mail* koagro@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ
про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства
та про обрання членів Ревізійної комісії Товариства
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ».

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента:
ППУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00913982
1.4. Місцезнаходження емітента: 08132, Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 13а
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (04598) 5-19-61)
1.6. Електронна поштова адреса емітента: koagro@emitent.net.ua
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 19.04.2013 р.

3. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
18.04.2013 р. Звільнено Голова Ревізійної комісії Прокопенко Віктор Іванович.
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Київоблагрообладнання» 18.04.2013 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київоблагрообладнання» 18.04.2013 р.
Посадова особа Прокопенко Віктор Іванович (паспорт: серія д/н номер д/н виданий р. д/н - згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано), який займав посаду Голови Ревізійної комісії, звільнений.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0018%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 12.04.2012 р.

18.04.2013 р. Звільнено Член Ревізійної комісії Шкуро Надія Феліксівна
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Київоблагрообладнання» 18.04.2013 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київоблагрообладнання» 18.04.2013 р.
Посадова особа Шкуро Надія Феліксівна (Паспорт: серія д/н номер д/н виданий р. д/н - згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано), який займав посаду Члена Ревізійної комісії, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0013%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 12.04.2012 р.

18.04.2013 р. Звільнено Член Ревізійної комісії Коцупал Віталій Євгенович
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Київоблагрообладнання» 18.04.2013 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київоблагрообладнання» 18.04.2013 р.
Посадова особа Коцупал Віталій Євгенович (Паспорт: серія д/н номер д/н виданий р. д/н - згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано), який займав посаду Члена Ревізійної комісії, звільнений.
Володiє часткою в статутному капіталі емітента 0,0499%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 12.04.2012 р.

18.04.2013 Призначено Голова Ревізійної комісії Ворохов Вадим Анатолійович
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Київоблагрообладнання» 18.04.2013 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київоблагрообладнання» 18.04.2013 р.
Посадова особа (Паспорт: серія д/н номер д/н виданий р. д/н - згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано), призначений на посаду Голови Ревізійної комісії
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ПАТ «Київоблагрообладнання»
Головний механік
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

18.04.2013 Призначено Член Ревізійної комісії Синьова Інна Іванівна
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Київоблагрообладнання» 18.04.2013 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київоблагрообладнання» 18.04.2013 р.
Посадова особа (Паспорт: серія д/н номер д/н виданий р. д/н - згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано), призначена на посаду Члена Ревізійної комісії
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ БУСЕЛ», начальник відділу оптової торгівлі
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

18.04.2013 Призначено Член Ревізійної комісії Фохт тарас Юрійович
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Київоблагрообладнання» 18.04.2013 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київоблагрообладнання» 18.04.2013 р.
Посадова особа (Паспорт: серія д/н номер д/н виданий р. д/н - згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано), призначений на посаду Члена Ревізійної комісії
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 5 років.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ БУСЕЛ», начальник відділу реклами
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

4.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом:

Генеральний директор Товариства В.В.Шатохін

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Шатохін Володимир Васильович