Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 27.09.2013
Дата публікації 27.09.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Київоблагрообладнання "
Юридична адреса* Київська область, Києво - Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська 13-а
Керівник* Шатохін Володимир Васильович - Генеральний директор. Тел: 0459851961
E-mail* koagro@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство «Київоблагрообладнання» повідомляє про виникнення особливої інформації про емітента - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

27 вересня 2013 року рішенням Наглядової ради (Протокол №5/2013) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ» (далі - Товариство) прийнято наступні рішення:

- у зв’язку із закінченням строку дії трудового договору (контракту) з посади Генерального директора звільнено (вважати останнім днем перебування на посаді 30 вересня 2013 року) Шатохіна Володимира Володимировича (паспорт серії СМ 184277, виданий 26.10.1999 року Ц.СВМ Києво-Святошинським РВ в Київській області ); частка у статутному капіталі емітента 0,00%; розмір пакета акцій – 0 штук; обґрунтування змін: закінчення дії строку трудового договору (контракту) та додержання порядку формування та відкликання органів управління Товариства; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; на посаді перебував з 15 липня 2011 року;

- на підставі вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та діючої редакції Статуту Товариства на посаду Генерального директора Товариством обрано (вважати першим днем перебування на посаді 01 жовтня 2013 року) Усенка Олександра Юрійовича (паспорт серії СН № 085951, виданий 22.03.1996 року Харківським РУГУ ГУ МВС України в м. Києві) терміном до 30 вересня 2014 року включно; частка у статутному капіталі емітента 0,00%; розмір пакета акцій – 0 штук; обґрунтування змін: необхідність формування правомочного складу виконавчого органу Товариства; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; протягом своєї діяльності обіймав посади: ПАТ «Київоблагрообладнання» - перший заступник Генерального директора.

Повідомлення про зміну посадових осіб розміщено на власному сайті Товариства Oblagro.com.ua
Повідомлення про зміну посадових осіб емітента опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №184 від 01.10.2013 року

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Шатохін Володимир Васильович